Příprava na maturitu z AJ

Příprava studentů na maturitní zkoušku z angličtiny zahrnuje potřebnou gramatiku, slovní zásobu, konverzace, poslech, čtení a maturitní témata. Lektor vede výuku podle úrovně studentů, aby je společně dovedl k úspěšnému složení maturity. Studenti mívají často zmatek v gramatice a nejsou schopni plynule mluvit.

V tomto kurzu se zaměřujeme na jednoduché vysvětlení gramatiky a časů bez pouček a definic. Studenti v hodinách hlavně mluví a učí se vše používat v běžné komunikaci. Tím získávají větší jistotu v angličtině a ztrácí ostych z mluvení.

 

Máte zájem o kurz? Neváhejt nás kontaktovat.