Květa Loudová

Tento jazykový kurs je pro mne velkým přínosem. Jsem překvapená, jak rychle jsme se naučili konverzovat aktivně používat slovíčka, která jsem si nemusela vyhledávat a domýšlet si správnou výslovnost. Jsem moc ráda, že jsem absolvovala tento kurs, protože jsem zde probrali všechna témata, která potřebuju, abych se domluvila na dovolené. Velmi oceňuji výuku větných vzorců, člověk pak nepotí větu po jednotlivých slovíčkách, ale mluví ve větách.