Individuální výuka angličtiny

Individuální výuka je určena pro všechny úrovně angličtiny. Lekce mohou být zaměřeny na všeobecnou angličtinu nebo na konkrétní témata, na která se student potřebuje připravit. Např. přijímací pohovor, obchodní jednání, konference, příprava na veletrh, prezentace v angličtině,...
Student se naučí potřebnou slovní zásobu, nacvičí si různé situace, se kterými se může v praxi setkat, správné použití gramatiky, zvýší si jistotu a sebevědomí v komunikaci.